Webbpanelen Åsiktsgruppen med 70 000 medlemmar

Vill du veta vad Sverige tycker just nu kan du använda vår egen konsumentpanel Åsiktsgruppen. Det kan handla om produkter, tjänster och varumärken eller om politik, värderingar, fritidsintressen, trender…

Åsiktsgruppen består av ca 70 000 svenska medborgare från 15 år och uppåt. Genom att rekrytera medlemmarna per telefon har panelen en representativ ålders- och könsfördelning och en bra spridning över landets regioner.

Varje medlem får medverka i max två enkäter per månad och byts ut efter 12 månader. Medlemmen ersätts med ett mindre belopp, som kan skänkas vidare till välgörenhet.

Sverigekartan visar hur medlemmarna i Åsiktsgruppen fördelar sig över postnummerområden. Den verkliga fördelningen, enligt SCB:s siffror, anges inom parentes. Figuren visar Åsiktsgruppens fördelning på kön och ålder, även här med SCB:s siffror inom parentes.

Vill du göra en undersökning inom en speciell målgrupp så kan vi skräddarsy ditt urval med hjälp av de bakgrundsdata vi har om panelmedlemmarna.

Den genomsnittliga svarsfrekvensen på enkäter som går ut till Åsiktsgruppens medlemmar är 50%.   


 
 

Behöver ni hjälp med en undersökning?

Lämna dina uppgifter här
så kontaktar vi dig.

Eller kontakta oss:

Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73
035-260 60 00 (vxl)

Anders Jönsson
anders@pfmresearch.se
073-535 48 16
035-260 60 00 (vxl)