Åsiktsgruppen – ett tvärsnitt av Sverige

Om du är ett litet eller stort företag, kommun eller myndighet som vill veta vad Sverige tycker just nu, så ska du använda vår egen konsumentpanel Åsiktsgruppen.

Med Åsiktsgruppen undersöker vi var Sverige står. Det kan gälla produkter, tjänster, varumärken eller om politik, värderingar, fritidsintressen, trender m.m. m.m. Åsiktsgruppen är stor och består av ca 70 000 helt vanliga svenska medborgare från 15 år och uppåt.

Vi rekryterar medlemmarna själva via telefonintervjuer och kan därför garantera en representativ ålders- och könsfördelning på medlemmarna och en bra spridning över landets regioner. Vi rekryterar i snitt 200 nya medlemmar varje vecka. Vi värnar om våra medlemmar och skickar max två undersökningar per månad till varje medlem, samt ger dem ersättning för deras deltagande. Det är ett resultat av att svarsfrekvensen också hög, idag 50 %.

Vår medlemsrepresentation över kön, ålder och bostadsort återspeglas väl med hur det ser verkligen ser ut i Sverige. I Sverigekartan nedan ser du fördelningen av våra medlemmar ser ut med SCB:s siffror inom parentes. 

Så vill du t.ex. veta hur det kommer att gå för din reklamkampanj, eller hemsida innan du publicerar den så är Åsiktsgruppen rätt väg att gå. Eller så använder du Åsiktsgruppen för att se om kampanjen som var tänkt till en viss målgrupp faktiskt var de som tog den till sig.

Är det i Sverige du letar svar så hittar vi de genom Åsiktsgruppen.

 
 

Behöver ni hjälp med en undersökning?

Lämna dina uppgifter här
så kontaktar vi dig.

Eller kontakta oss:

Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73
035-260 60 00 (vxl)

Anders Jönsson
anders@pfmresearch.se
073-535 48 16
035-260 60 00 (vxl)