Marknadsundersökning

Behöver ni hjälp med en marknadsundersökning? Kontakta oss.

Vi har kapacitet, verktyg och metoder att genomföra marknadsundersökningar av högsta kvalitet.

Det spelar ingen roll hur smart och genomtänkt en undersökning är – bygger den inte på hög kvalitet i datainsamlingen, kommer den inte att spegla verkligheten. Då blir den inte heller det trygga beslutsstöd den var tänkt att vara, utan riskerar att göra mer skada än nytta.

PFM Research kärnkompetens är datainsamling. Bland våra kunder finns flera av Sveriges mest välrenommerade 
undersökningsföretag och opinionsinstitut och för dem duger bara data av högsta kvalitet.

I snart 20 har vi hjälpt företag och organisationer att ta reda på hur marknaden ser ut och vad den har för behov och förväntningar. Vi hjälper till att få svar på avgörande frågor som ligger till grund för viktiga strategiska beslut såsom att anpassa sig till rådande omständigheter på marknaden och för att kunna profilera sig rätt mot konkurrenterna.

En marknadsundersökning kan användas för att kartlägga attityder, bedöma efterfrågan på en ny produkt, eller kartlägga trender på marknaden.

Inom våra marknadsundersökningar erbjuder vi olika insamlingsmetoder, antingen i form av telefonintervjuer eller webbintervjuer. Vi använder den metod som passar din begäran allra bäst. Din marknadsundersökning sammanställs och levereras i det format som du önskar.
Ta del av några av våra referensprojekt här 
Vi hjälper gärna till med en marknadsundersökning. Kontakta oss här Behöver ni hjälp med en marknadsundersökning?

Lämna dina uppgifter här
så kontaktar vi dig.

Eller kontakta oss:

Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73
035-260 60 00 (vxl)

Anders Jönsson
anders@pfmresearch.se
073-535 48 16
035-260 60 00 (vxl)