Marknader, trender, opinioner och relationer

Kundundersökning, marknadsundersökning, medarbetarundersökning, medieundersökning, omnibusundersökning, opinionsundersökning, panelundersökning, reklamundersökning, trackingundersökning, varumärkesundersökning ....

 

Även om undersökningar har helt olika förutsättningar och mål, så har de mycket gemensamt. Syftet är att skapa förståelse och vetskap som ger relevanta beslutsunderlag. PFM Research har kapacitet, verktyg och metoder att genomföra alla typer av undersökningar.

Kundundersökning – Undersöker hur kunder uppfattar produkter, tjänster och service hos ett företag och vad de önskar och förväntar sig.

Marknadsundersökning – Undersökning som genomlyser marknaden med dess omvärld samt behov av produkter och tjänster inom dess specifika bransch.

Medarbetarundersökning – Undersökning av medarbetarens syn på sin arbetssituation. Resultatet kan användas för att öka trivsel, engagemang och lönsamhet.

Mediaundersökning – Undersökning av konsumenters medievanor. Ger en säker träffbild på var och hur man når en specifik målgrupp. 

Omnibusundersökning – Fältundersökning där flera uppdragsgivare med gemensam målgrupp delar på samma undersökning. Kostnadseffektivt.

Opinionsundersökning – Mätning som speglar allmänhetens åsikter, kunskaper, förväntningar och beteende. Vanliga beställare är massmedia och intresseorganisationer.

Reklamundersökning – Mäter effekter av reklaminsatser. För-/eftertester, kampanjmätningar, kännedomsundersökningar etc.

Trackingundersökning – Undersökning som upprepas enligt en fastställd plan. Mäter effekter av ett företags åtgärder eller marknadsutveckling över tid.

Varumärkesundersökning – Mätning av ett varumärkes position på marknaden och relation till aktuell målgrupp. Resultatet visar varumärkets utvecklingsfas, exempelvis grad av kännedom och kundlojalitet.

Vi hjälper gärna till med en marknadsundersökning. Kontakta oss här 

Läs mer om metodval här

 

 

Vi kan hjälpa dig!

Kontakta oss:

Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73
035-260 60 00 (vxl)

Anders Jönsson
anders@pfmresearch.se
073-535 48 16
035-260 60 00 (vxl)