Datainsamling via telefonintervjuer

I takt med att den växande efterfrågan på telefonintervjuer har vi under hösten 2016 utökat vår telefoncentral med 20 st nya CATI-stationer. 

Vi har nu 95 st. CATI-stationer* för telefonintervjuer både vad gäller B2B och B2C. För att säkerställa högsta kvalité på datainsamlingen så sker alla våra intervjuer på våra kontor i Halmstad och Åre. Vi har 19 års erfarenhet av telefonintervjuande och varje år genomför vi ca 300 000 telefonintervjuer med företag och privatpersoner, både nationellt och internationellt. 

Telefonintervjuer är en traditionell insamlingsmetod som lämpar sig särskilt bra när man önskar en god svarsfrekvens med snabbt resultat till sin undersökning. Med telefonintervjun får vi en dialog med intervjupersonen. Vi kan förtydliga frågeställningarna, ställa följdfrågor och ta vara på spontana kommentarer och åsikter. Andra fördelar med telefonintervjun är att vi alltid kan försäkra oss om att det är rätt person vi talar med och att kvalitén enkelt kan säkras genom medlyssning. Telefonintervjuer är vanligast inom B2B, där intresset för att svara på webbenkäter är lågt.

En bra telefonintervjuare är inte bara välutbildad och påläst, utan har också en utpräglad förmåga att ”ta människor”. Eller som en av våra mest erfarna intervjuare uttrycker det: - Man måste hitta rätt nivå i samtalet för varje enskild intervjuperson och hela tiden göra ämnet för intervjun så intressant som möjligt.

Vi har höga kompetenskrav på både intervjuledare och intervjuare. Varje intervjuare har genomgått en utbildning av intervjuteknik samt våra tekniska system. Eftersom varje uppdrag är unikt sker det alltid en genomgång med intervjuarna inför projektstart, gärna tillsammans med kund om så önskas. Intervjuarna får dagligen feedback på sin prestation och kontinuerlig coachning för att fortsätta att utvecklas. Under projektets gång får uppdragsgivaren uppdatering av projektets utveckling. Vi har full transparens mot våra kunder. Det finns möjlighet till medlyssning alternativt att följa fältarbetet på plats på något av våra kontor.

*(CATI är en förkortning på det tekniska begreppet Computer Assisted Telephone Interviews).

 

Behöver ni hjälp med en undersökning?

Lämna dina uppgifter här
så kontaktar vi dig.

Eller kontakta oss:

Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73
035-260 60 00 (vxl)

Anders Jönsson
anders@pfmresearch.se
073-535 48 16
035-260 60 00 (vxl)