Vi kan alltid leverera de svar du behöver

Valet av undersökningsmetod styrs av tre faktorer:

• Vilken typ av frågor vill du ställa? Raka, entydiga som kan besvaras med ja eller nej? Eller vill du ha möjlighet att ställa följdfrågor och låta intervjupersonerna formulera egna svar?
• Vilka vill du fråga? Vanliga privatpersoner? Eller en noggrant specificerad målgrupp eller yrkesgrupp?
• Hur ska du använda resultatet? Söker du allmänna insikter i hur din målgrupp tänker och tycker? Eller behöver du kvantitativa, representativa resultat som kan ligga till grund för viktiga beslut?

Metoden väljs alltid efter behovet. Ibland kan det också vara en god idé att kombinera olika metoder. 

 

Behöver ni hjälp med en undersökning?

Lämna dina uppgifter här
så kontaktar vi dig.

Eller kontakta oss:

Fredrik Jönsson
fredrik@pfmresearch.se
070-527 91 73
035-260 60 00 (vxl)

Anders Jönsson
anders@pfmresearch.se
073-535 48 16
035-260 60 00 (vxl)